KASUTUSLEPING

KASUTUSLEPING
Maailmaruum OÜ, reg.kood 12428832, asukohaga Tänassilma tee 17, Tänassilma (edaspidi Müüja), ja klient, kes vormistab Müüjale kuuluvas veebipoes tellimuse (edaspidi Ostja), sõlmivad käesoleva kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).
1. Üldsätted
1.1. rohelineriiul.ee on Müüjale kuuluv veebipood ehk virtuaalne kauplus. Veebipoes kuvatud kaupade jaemüük toimub vaid Interneti teel ning kaupade tarnimine Ostjale toimub vaid posti teel (pakiautomaadi teenus).
1.2. Müüja ja Ostja suhteid reguleerivad Müüja poolt koostatud Kasutusleping ja Eesti Vabariigi poolt kehtestatud õigusaktid.
1.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu ja Privaatsuspoliitika tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teavitada Ostjat.
2. Ostmine
2.1.Enne ostu sooritamist tagab klient, et on tutvunud veebilehel www.rohelineriiul.ee Maailmaruum OÜ Kasutuslepinguga ja Privaatsuspoliitikaga. Ostja kinnitab, et on tutvunud Kasutuslepingus ja Privaatsuspoliitikas toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus ja Privaatsuspoliitikas toodud tingimustega. 
2.1.1. Ostja sooritab tellimuse elektrooniliselt lisades toote virtuaalsesse ostukorvi. Ostja tagab, et on tutvunud enne ostu sooritamist tootekirjelduses esitatud tooteinfoga. 
2.1.2. Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse arve e-mailile. Müüja soovitab kontrollida tellimuse üle enne ostu sooritamist, et vältida ebatäpsusi andmetes ja toodete koguses. Ostja vastutab sisestatud andmete õigsuse eest.
2.2. Ostja tasub toodete eest 100% ettemaksuna vastavalt Müüja poolt edastatud arvele. Müüja jätab endale õiguse tellimuse ja arve tühistamiseks kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt arvel märgitud kuupäevaks. Toodete eest tasub Ostja Müüja arvelduskontole arvel märgitud panka. Tellimus täidetakse pärast raha laekumist Müüja arvelduskontole.
2.3. Müüjale kuuluvas veebipoes ei kuvata kaupade tegelikku laoseisu. Tegelik laoseis sõltub toote maaletooja laoseisust ning võib (aga ei pruugi) erineda veebipoes kuvatud laoseisust.
2.4. Kui toode puudub kauba maaletooja laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis kontakteerub Müüja Ostjaga, teavitab esimesest võimalikust tarneajast või pakub välja toote asendamise samaväärse tootega või tagastab ostusumma Ostjale. Ostusumma tagastatakse hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul.
2.5. Müüjale kuuluvas veebipoes võivad toodete pildid sisaldada illustratiivse eesmärgiga lisasid.
3. Hinnad
3.1. Kõik Müüjale kuuluvas veebipoes sisalduvate toodete müügihinnad on tarbija jaoks esitatud Eurodes (käibemaks ei lisandu, kuna Müüja ei ole käibemaksukohustuslane). Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on aga kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind. Ühikuhinnaks võib olla ka tükihind, kui kaupa ei mõõdeta eelnimetatud ühikutes. 
3.1.1 Kui Ostja registreerub Veebipoe kasutajaks, lisandub järgmisele tellimuse -5% allahindlus, mis kehtib vaid täishinnaga toodetele ning ei kehti transpordile. Allahindlus rakendub vaid sisse logides ja seejärel tellimuse vormistamisel.
3.2. Müüjal on õigus ette teatamata muuta veebipoes kuvatavaid hindu. Kui hinnamuutus toimub pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja müüma vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
4.1. Müüja postitab kauba 3-7 tööpäeva jooksul pärast arve tasumist ja raha laekumist Müüja arvelduskontole (A/a Swedbank IBAN: EE552200221056935733). Müüja annab tellitud kauba üle Ostja poolt valitud teenusepakkujale (Itella SmartPOST, Omniva Eesti). Kaupa ei postitata reedeti, nädalavahetustel ega riiklikel pühadel.
4.2. Tellitud kaubad toimetab Ostjale kohale Itella SmartPOST või Omniva Eesti Vabariigi territooriumi piires. Ostja on kohustatud kauba pakiautomaadist vastu võtma 7 nädalapäeva jooksul alates teavituse saamise hetkest. 
4.2.1. Soovitame miinuskraadidega tellida pakid Smartposti automaati, mis asuvad siseruumides, kuna külm võib tooteid kahjustada. Omniva õues asuvatesse pakiautomaatidesse tellimine vaid kliendi omal vastutusel.
4.3. Kui ostja ei võta kaupa õigeaegselt vastu (7 nädalapäeva jooksul alates selle pakiautomaati jõudmisest ja teate saabumisest), saadetakse kaup tagasi OÜ-le Maailmaruum. 
4.3. Kui tellimuse summa jääb alla kolmekümne üheksa (49) euro, tasub transpordikulud Ostja. 
4.4. Kui tellimuse summa on suurem kui kolmkümmend üheksa (49) eurot, on tellimuse transpordikulu Ostjale Eesti Vabariigi piires tasuta ning selle eest tasub Müüja. Tasuta transport ei ole kohaldatav rahvusvahelistele tellimustele. 
5. Pretensioonide esitamine ja Lepingust taganemine
5.1. Müüja ei vastuta:
- Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.
- Toote mittesihipäraselt kasutamisest tingitud vigastuste/puuduste eest.
Avastades toote nõuetele mittevastavuse, on Ostja kohustatud sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates puuduse avastamisest Müüjat teavitama, e-maili aadressile: info (ät) rohelineriiul.ee .
5.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode. Nõuetele mittevastava toote tagastamise postikulud kannab Müüja. Ostja võib lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (VÕL § 101). 
5.3. Ostja  võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
Vastavalt VÕL § 56 lg 2 p 1 järgi loetakse, et Ostja on sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on Müüjale selle kohta teate ära saatnud taganemistähtaja jooksul. Ostja võib lepingust taganeda, kasutades taganemisavalduse tüüpvormi või esitades muu ühemõttelise taganemisavalduse. 
5.4. Tellimuse tühistamiseks saadab Ostja e-kirja meiliaadressile: info (ät) rohelineriiul.ee ning märgib tellitud kauba nimetuse, maksmise kuupäeva, arvenumbri ning selle omaniku nime. Müüja tagastab raha 7 päeva jooksul peale tagastatud kauba kättesaamist samale kontole, kust see on algselt tulnud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.
5.5. Ostjal on õigus 14 päeva jooksul toode vigastamata ja kasutamata kujul ning originaalpakendis tagastada. Ostja kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel asja tagastamise kulud.
Kui pakend on avamata ning kaup korrektne, tagastab Müüja Ostjale makstud raha. Müüja võib raha tagastamisest keelduda seni, kuni Ostja on asja tagastanud või esitanud tõendi, et on asja tagasi 
saatnud (VÕL § 56). 
5.6. 14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid jne. VÕL § 53 lg 4 p1 "sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud").
6. Konfidentsiaalsus ja Ostja õigused
6.1. Ostja annab nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
6.2. Ostja poolt tellimuse vormistamisel sisestatud isikuandmed kantakse Müüja andmebaasi ning neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ning kauba pakkumiseks Ostjale. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Ostjale kuuluvas veebipoes tellimuse registreerimisel.
6.3. Registreeritavad isikuandmed on: nimi, telefon, e-maili aadress.
6.4. Isikuandmeid töötleb Maailmaruum OÜ, reg.kood 12428832. 
6.4.1 Maailmaruum OÜ töötleb Isikuandmeid minimaalselt, mis on vajalik Kliendile teenuse pakkumiseks. Maailmaruum OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku ja/või seaduse alusel.
6.5. Isikuandmed on kaitstud turvameetmetega.
6.6. Müüja ei levita Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a transporditeenuse osutamiseks vajalik info. Ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist www.rohelineriiul.ee andmebaasist.
6.6.1 Müüja ei kasuta andmeid uudiskirjade saatmiseks.
6.7. Müüja on huvitatud kõikide küsimuste ja arusaamatuste lahendamisest Ostjaga. Probleemide ilmnemisel palume Ostjal koheselt võtta ühendust e-maili aadressil: info ( ät ) rohelineriiul.ee .
6.8. Ostjal on õigus pöörduda oma huvide kaitseks Tarbijakaitseametisse.
7. Garantii
7.1. Tootele annab müügigarantii Maailmaruum OÜ, reg. kood 12428832
7.2. Müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Ostjal pöörduda Müüja poole saates elektronkirja aadressile: info (ät) rohelineriilul.ee.
7.3. Lisaks käesolevast punktist tulenevatele õigustele kehtivad Ostjale ka muud seadusest tulenevad õigused.
8. Kasutustingimused
8.1. Ostja kohustub tutvuma Kasutuslepingus toodud tingimustega.
8.2. Kinnitades Tellimuse kinnitab Ostja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus ja Privaatsuspoliitikas toodud tingimustega. 
9. Erimeelsused
9.1. Erimeelsused püütakse lahendada rahumeelselt lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.